Про нас

Громадська організація «МОЛОЧАЙ» створена у 2015 році з метою сприяння розв’язанню соціальних проблем (допомога незахищеним верствам населення, внутрішньо переміщеним особам та місцевим громадам); екологічних проблем області; охороні, збереженню та захисту довкілля; надання допомоги у захисті екологічних прав і інтересів; сприяння розвитку природоохоронної справи; задоволення та захист законних соціальних, творчих, економічних, наукових, культурних інтересів своїх членів; провадження освітньої, наукової, культурної та просвітницької діяльності задля сприяння становленню демократичного громадянського суспільства.
Громадська організація «МОЛОЧАЙ» є добровільною, неприбутковою, незалежною і позапартійною організацією, що здійснює свою діяльність на основі єдності інтересів її членів, за рахунок їх добровільних грошових та майнових внесків, на засадах законності, гуманності, добровільності й самоврядування. Громадська організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про Консорціум громадян», чинним законодавством та Статутом.
Статутними органами Громадської організації є:
* Вищий орган – Загальні збори Громадської організації.
* Постійно діючий статутний орган – Правління Громадської організації на чолі з Головою Правління.
* Контролюючий орган – Ревізійна комісія Громадської організації.
Громадська організація співпрацює з державними органами, профспілковими, громадськими, благодійними та іншими установами і організаціями незалежно від форм власності, у тому числі і з міжнародними.